Privacy

Het Opvolgingsbureau, opgericht door artikel 217 §1 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, heeft als taak om de weigeringen of voorstellen tot bijpremie voor een schuldsaldoverzekering te onderzoeken. De Ombudsman van de Verzekeringen werd wettelijk aangeduid (art. 217 §5) om het secretariaat hiervan waar te nemen en heeft hiervoor specifieke medewerkers aangeduid. Om haar opdracht uit te voeren, moet het Opvolgingsbureau uw persoonsgegevens en medische informatie die nodig voor de behandeling van het dossier verwerken. Na afsluiten van het dossier is deze informatie nog slechts beperkt toegankelijk. Onder geen beding wordt deze informatie naar de buitenwereld verspreid.

Vrijwillig bezorgde informatie door de gebruiker

De persoonsgegevens die u ons verstrekt en de persoonsgegevens die ons via uw verzekeringsonderneming worden bezorgd, worden verwerkt door het Opvolgingsbureau, op basis van het algemeen belang dat haar is toevertrouwd, om de voorstellen tot bijpremie of weigeringen van schuldsaldoverzekeringen te onderzoeken. De verwerking gebeurt via het secretariaat dat wordt waargenomen door specifiek daartoe aangewezen medewerkers van de Ombudsdienst Verzekeringen. De verstrekte en verkregen gegevens zijn enkel toegankelijk voor de voorzitter, de leden en secretariaatsmedewerkers van het Opvolgingsbureau, in het kader van de uitoefening van hun mandaat en functie. Zij worden in beginsel niet meegedeeld aan derden, tenzij aan experten waar het Opvolgingsbureau beroep op doet.
Indien u deze gegevens wil inzien, verbeteren of wissen of vragen heeft bij de manier waarop het Opvolgingsbureau deze verwerkt, kan u steeds contact opnemen met de Veiligheidsconsulent/Data Protection Officer, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via het postadres:Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering, Ter attentie van de Data Protection Officer, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.
Heeft u vragen of bedenkingen bij de manier waarop het Opvolgingsbureau met uw persoonsgegevens omgaat, kan u ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die u ook via het postadres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel kan bereiken.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies maken de interactie tussen u als bezoeker en de website gemakkelijker en sneller. Ze helpen u tevens om eenvoudiger te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website.
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel toestel wordt geplaatst wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw bezoek aan onze website of bij latere, herhaalde bezoeken. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst en heeft bijgevolg geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of uw mobiel toestel bevindt.

Gebruik van cookies op de website van het Opvolgingsbureau

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te bezoeken en te kunnen gebruiken. Hieronder valt bijvoorbeeld uw taalvoorkeur om onze website te raadplegen. Indien u deze cookies weigert, zal de website niet of niet optimaal kunnen werken.

Performantiecookies
Deze cookies laten toe om het gebruik van de website door de bezoekers na te gaan. Dit heeft als doel om de inhoud van onze website te verbeteren, aan te passen aan de wensen van de bezoeker en het gebruik te vergemakkelijken. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld nagaan wat de populairste pagina is. Deze cookies blijven volledig anoniem en verzamelen geen persoonlijke informatie over u.
Door onze website te gebruiken, aanvaardt u deze cookies.

Beheer van cookies

U kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel toestel. Via uw browserinstellingen kan u ook het opslaan van cookies weigeren.
Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te aanvaarden, te verwijderen of te weigeren: www.aboutcookies.org

 

 

 

   

 


Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering


de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
            

T +32 (2) 547 57 70
+32 (2) 547 59 75

info@opvolgingsbureau.be

Privacy Policy