Het secretariaat van het Opvolgingsbureau is gevestigd bij de Ombudsman van de Verzekeringen. U kan met uw aanvraag terecht in een specifieke cel van deze Ombudsdienst. Opdat uw aanvraag volledig is en het onderzoek kan gestart worden, moeten de volgende documenten worden toegevoegd:

  • Voorstel van de verzekeraar
  • Akkoordverklaring (Dit origineel document moet met de post worden overgemaakt):
    • Akkoordverklaring tot inzage van uw medisch dossier bij de verzekeraar.
    • Akkoordverklaring contact kadaster.
    • Indien u niet de kandidaat-verzekerde bent, een volmacht van de kandidaat-verzekerde, waaruit blijkt dat u kan handelen in naam van deze kandidaat-verzekerde.

Een aanvraag moet steeds schriftelijk gebeuren. U kan deze op verschillende manieren bezorgen:

via een Contactformulier

U wordt verzocht de velden met een * in te vullen

 

 
Ik bezorg de originele akkoordverklaring via de post op het volgend adres: Opvolgingsbureau voor de Tarifering Schuldsaldoverzekering, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.
“De gegevens die u ons door middel van dit formulier bezorgt, worden uitsluitend voor de behandeling van uw klacht gebruikt. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u kennis van die gegevens krijgen en ze zo nodig laten verbeteren.”


via fax naar

+32 (2) 547 59 75

via gewone brief naar

Opvolgingsbureau voor de Tarifering
Schuldsaldoverzekering
de Meeûssquare 35
1000 Brussel

Indien u nog vragen heeft, kan u het secretariaat van het Opvolgingsbureau ook telefonisch bereiken op + 32 (2) 547 57 70. 

 

   

 


Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering


de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
            

T +32 (2) 547 57 70
+32 (2) 547 59 75

info@opvolgingsbureau.be